Zpět na hlavní stránku

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA
generální ředitel
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Orlická 4
130 00 Praha 3

 
                                                                                            V Praze dne 13. 8. 2007

 

 Věc: Otevřený dopis: Reakce na mediální zprávy o údajných podvodech lékařů

 Vážený pane řediteli,

       v posledních dnech jsme v několika mediích zaregistrovali zprávu o tom, že údajně v rámci prý podvodného konání lékařů dochází u VZP k ročním ztrátám až 500 mil. Kč.

     Vedeni přesvědčením, že naprostá většina lékařů a s nimi spolupracujících ostatních pracovníků ve zdravotnictví odvádí každý den maximálně poctivou a vysoce erudovanou práci, kterou pojišťovnám řádně vykazuje bez jakýchkoli podvodů, a při reflexi toho, že zprávy byly v mediích podány tak, že u řady diváků, resp. čtenářů mohl snadno vzniknout dojem, že jde o podvody výhradně u lékařů soukromých, si Vás dovolujeme požádat o písemné vyjádření k věci.

      Žádáme Vás, aby Vaše vyjádření obsahovalo vysvětlení

-          jak odhad částky 500 mil. Kč vznikl, zda jsou v ní započítané srážky odečtené z plateb VZP zdravotnickým zařízením v rámci revizní činnosti, či nikoli.

-          zda jde o částku shrnující chování všech zdravotnických zařízení, nebo jen soukromých, resp. o údaj, jakým poměrem se na této částce podílejí zdravotnická zařízení soukromá (zvlášť lůžková a ambulance) a státní.

      Závěrem nám dovolte, abychom deklarovali, že naše sdružení v žádném případě nehodlá chránit podvodníky, či zloděje a bude-li to třeba, je připravené spolupracovat na jejich identifikaci. Budeme se ale vždy maximálně hlasitě ohrazovat, pokud budou medii nebo jiným způsobem šířeny zprávy, ze kterých bude možné soudit, že soukromý lékař je v naprosté většině podvodník a že jím vydělané peníze jsou podezřelé.

 

     Předem děkujeme za Vaši brzkou odpověď.

 
     S úctou

 
                                
MUDr. Pavel Tautermann, předseda SAS ČR, o. s.

                                       MUDr. Zorjan Jojko, místopředseda SAS ČR, o. s.       

Zpět na hlavní stránku