Zpět na hlavní stránku


Otázky dne

Těšíme se na odpovědi, které zasílejte na   info@praktikcz.eu 

 

23.1.2011 NA NEDĚLI
Jak dlouho bude platit u českých mafiánů a tunelářů ono Plzákovské "zatloukat, zatloukat, zatloukat"?

22.1.2011 NA SOBOTU
Souhlasíte s výrokem ředitele FN Královské VInohrady MUDr.Markem Zemanem? Citovázo z článku pro MfDnes ze dne 21.1.2011: ..."Kdyby každý občan byl léčen léky nebo prostředky, které by byly použity v případě, že u brány FN zkolaboval předseda vlády, tak se financování českého zdravotnictví zhroutí během několika týdnů"...

21.1.2011 NA PÁTEK
Čím (nebo kým) bude ministr Heger ucpávat díry, kterými unikají peníze ze zdravotnictví?

20.1.2011 NA ČTVRTEK
Také už vypovídáte svým "zaměstnavatelům" smlouvy o přesčasové práci nad rámec zákoníku práce?

19.1.2011 NA STŘEDU
Jaké garance byste požadovali po vládě, resp. ministrovi zdravotnictví, aby bylo možno "odpískat" akci D-O? A může nám někdo poskytnout nějaké garance, když tu za několik měsíců může být jiný ministr i jiná vláda???

18.1.2011 NA ÚTERÝ
Jakou mzdu si zaslouží český lékař, když HDP České republiky přepočítán na kupní sílu činí 82% EU?

17.1.2011 NA PONDĚLÍ
Jak dlouho chcete slušně vyjednávat o výši své mzdy? Vyjednává s Vámi o platbách za jejich služby ČEZ, E.ON, RWE...?

16.1.2011 NA NEDĚLI
Taháte rádi holou rukou horké kaštany z pece?

15.1.2011 NA SOBOTU
Sdělila/sdělil jste již svému automechanikovi, že se jeho odměna za opravu Vašeho BMW bude odvíjet od toho, kolik Vám na zakázce ušetřil prostředků? Jste ochotna/ochoten počkat na spravedliou odměnu až do doby, než někdo vyhlásí, jak dopadla "reforma zdravotnictví?.

14.1.2011 NA PÁTEK
Kdo je autorem následujícho citátu? "Kapitalismus je bohužel systém o síle, ne o jednání. Jednání jsou pouze předstíráním, že o sílu nejde. Je-li síla k disposici, musí být použita beze zbytku."

13.1.2011 NA ČTVRTEK
Už je zajac v pytli, nebo pořád na ministerstvu (zdravotnictví)?

12.1.2011 NA STŘEDU
Potřebuje pacient lékaře nebo politika? Vzdělaného lékaře nebo zkorumpovaného a pacientovu zdravotní daň privatizujícího manažera?

11.1.2011 NA ÚTERÝ
Co budeme mít, když budeme všichni pracovat na 125%? Tentokrát
najdete odpověď  zde  .

10.1.2011 NA PONDĚLÍ
V
roce 1990 atestovaný lékař, na radu politiků a "rozumnějších kolegů", poslušně a trpělivě čekal, až se český zdravotnický socialismus přetransformuje v český zdravotnický kapitalismus. Dnes mu zbývá do důchodu několik málo let. Kolik se po 20 letech najde dalších naivních a důvěřivých lékařů, kteří s navýšením své mzdy počkají až na výsledky avizované stoprvní reformy zdravotnictví?

9.1.2011 NA NEDĚLI JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI SLOVNÍ ÚLOHU
Vzdálenost z bodu A do bodu B je 100 km. Z bodu A do bodu B vyjíždí sanitka rychlostí 70 km/hod. V opačném směru z bodu B do bodu A vyjíždí ve stejném okamžiku jiná sanitka rychlostí 50 km/hod.

1) Najde některá ze sanitek po 1.3.2011 na cestě z bodu A do bodu B lékaře, který ošetří pacienta?

2) Kolik bude po 1.3.2011 na trase z bodu A do bodu B nemocnic, kde budou moci přijat pacienta k hospitalizaci?

3) Jede po 1.3.2011 v některé ze sanitek s pacientem místo lékaře, který dal výpověď, ředitel nemocnice (nebo dokonce sám hejtman)?

8.1.2011 OTÁZKA NA SOBOTU
Z
nají lékaři pohádku Járy Cimrmana: Jak chudák do ještě větší bídy přišel?

7.1.2011 OTÁZKA NA PÁTEK
J
ste hrdí na své prestižní povolání, když platíte za práci zedníka, instalatéra, malíře či jiného řemeslníka?

6.1.2011 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Kdo bude MUDr. Šmatlákovi od 1.3.2011 držet háky při operacích žlučníku?

5.1.2011 OTÁZKA NA STŘEDU
Ví pan ministr zdravotnictví,
kolik celých a živých lékařů opravdu pracuje v českých nemocnicích? Fabuluje pan ministr záměrně (strategicky?), když hovoří o procentech nemocničních lékařů, kteří podali výpověď a nebo mu našeptávači podsouvají nesprávná čísla?

4.1.2011 OTÁZKA NA ÚTERÝ
Už víte která P.R. agentura má na svědomí současnou snahu o diskreditaci akce D-O?

3.1.2011 OTÁZKA NA PONDĚLÍ
Už jste si přečetli článek Challengera? BRAVO!!!
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011010101

2.1.2011 OTÁZKA NA NEDĚLI
Co má společného MUDr.Šmatlák a globální oteplování?

28.5.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ - opakování
Absolventovi české lékařské fakulty, který odjede pracovat do Anglie, nabízí tamní systém trojnásobek průměrné mzdy ve Velké Británii. Jaký násobek průměrné mzdy nabízí plně kompetentnímu praktickému lékaři Česká republika?

27.5.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI
Už víte, co to je  "zálohová" hodnota bodu a jak se z něj budou vypočítávat regulace? Nebo se domníváte, že to VZP vyjde tak dobře, že žádné regulace nebudou?

26.5.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Má Praktik.cz jednat s ostatními organizacemi, které zastupují jiné skupiny lékařů?

25.5.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Zoufalý medik píše z koleje otci. "Tatínku jsem finančně uplně na dně. Potřebuji 100 000 Kč." Otec odpovídá: "Synku jsi už skoro lékař, proboha, při tvém vzdělání bys měl vědět že deset tisíc se píše jen se čtyřma nulama..."

V normální zemi by byla cena Vaší praxe jistě mezi 3 000 000 a 7 000 000 Kč.  Proč Vám "táta-síťař" nabízí 300 000 až 700 000?

24.5.2007 OTÁZKA NA ČTRVTEK
Všichni ostatní hráci v systému zdravotnictví přijdou s cenami již hotovými a nesmlouvají. Bereš? Ne? Tak jdu jinam... Jsou někde dohodovací řízení o ceně aut, co budou jezdit jako sanitky, o ceně EKG přístrojů, jehel nebo infusních setů? Jsou snad někde dohodovací řízení o ceně masa do nemocničních kuchyní? Ať nám někdo vysvětlí, proč jsou tak složitá dohodovací řízení pro ty, kteří reálně zdravotnickou službu poskytují a kteří, jako praktičtí lékaři, odebírají ze systému pouhá 3%?

23.5.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ OTÁZKA ZNÍ: Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

22.5.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ
Přijmete pozvání na seminář Institutu managementu Vysoké školy ekonomické? Téma: „Nová úloha lékařů, pacientů a zdravotních pojišťoven v reformě zdravotnictví". Akce se koná  v pátek 15.6.2007 v Jindřichově Hradci od 14. hod. v kinosálu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické, Jarošovská 1117/II.

21.5.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ 
Byl vám těchto dnech nabídnut k podpisu další smluvní platební dodatek, zastřešující celý rok 2006? Pět měsíců po uzavření účetního období?

20.5.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI
Slyšeli jste, přečetli si nebo jste již zažili něco z našeho předobrazu - slovenské zdravotní reformě?

19.5.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Do dvou let dojde k personálnímu krachu primární péče. Kde hodláte vzít lékařský personál, který bude chybět řádově v tisících kvalifikovaných lékařů?

18.5.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Žijeme ve společnosti a době, která je laděna spotřebně. Domníváte se, že je možné odtrhnout jednu skupinu, jinak společensky zcela integrovaných, dospělých, svéprávných a nadprůměrně inteligentních občanů a tuto skupinu masírovat tézemi, že pro ně platí jiná měřitka, jiná etika a jiná pravidla v odměně za práci než pro zbytek svobodné společnosti?

17.5.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Je trvale únosné a společensky průchodné platit praktické lékaře v dělnické mzdě, pokud žijeme v systému, kde je svoboda pohybu a svoboda volby povolání? Nejsou pro vás zatím ukazatele demografického vývoje dostatečně signifikantní?

16.5.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ OTÁZKA ZNÍ: Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

15.5.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ - opakování
Kolik pacientů ošetřili minulý týden obchodní zástupci farmaceutických  firem? Kolika z těchto pacientů nasadili účinnou terapii na jakoukoliv chorobu? Viděli vůbec jediného pacienta? Z čeho tedy plynou nárůsty objemu financí z vybraného zdravotního pojištění? Z obchodu. Pro léčení je tedy významnější obchodník než lékař a bude se tedy léčit v obchodech?

14.5.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ - opakování
Jaké další zaklínadlo bude vytaženo po heslech: "Zdravotně-pojistný plán si rozvracet nedáme!", "Dohodovací řízení začala a teprve se linkují sešity...", "Vyhlášku novelizovat nelze"...?

13.5.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI - opakování
1. jak to, že po 19 letech od změny režimu v roce 1989, je praktický lékař s plnou zodpovědností za svoji vysoce specializovanou práci ohodnocen hůře, než dekoratérka podlah či dělník u pásu ve Škodovce?
2. jak to, že při stoupajících objemech financí, které pojišťovny vyberou, klesá podíl, který vynakládají na segment PRL?
3.
jak to, že nikomu nevadí, že se počet aktivních praktických lékařů trvale snižuje a není kdo by je nahradil? Zájemců o obor a kolegů v přípravě je několikanásobně méně, než jaká je potřeba.

12.5.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Podali jste "Krejčíkovu" námitku proti vypočteným hodnotám regulačních srážek za 1. a 2. čtvrtletí 2006?

11.5.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Přemýšlíte nad prodejem praxe všeobecného lékaře? Přemýšlíte o odchodu do zahraničí? Poslední zhasne...

10.5.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Již jste obdrželi nový (kolikátý již?) návrh platebního dodatku VZP na rok 2006? A podali jste daňové přiznání za rok 2006?

9.5.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ OTÁZKA ZNÍ: Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

8.5.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ
Domníváte se, že se praktičtí lékaři podílí na tunelování českého zdravotnictví? Proč se dosud nikdo nezabýval ekonomikou ambulantní sféry a stále se hovoří a píše jen o nemocnicích? Má vedení SPL provedeny ekonomické analýzy ambulancí praktiků? Máte náměty na zvýšení efektivity logistiky a managementu našich ordinací?

7.5.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ
Absolventovi české lékařské fakulty, který odjede pracovat do Anglie, nabízí tamní systém trojnásobek průměrné mzdy ve Velké Británii. Jaký násobek průměrné mzdy nabízí plně kompetentnímu praktickému lékaři Česká republika?

6.5.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI
Víte, co to je  "zálohová" hodnota bodu a komu bude sloužit?

5.5.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Již jste se stal - stala Praktikem.cz?

4.5.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Nelíbil se Vám signální kód? Nyní  jej budete muset odesílat v souvislosti s tzv. Julínkovným, poplatkem za vstup do ordinace...

3.5.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Obdrželi jste již "definitivní výši" vratky za rok 2006? Praktik.cz bojuje dále a pediatři nebudou mít vratky žádné! Víte, jak je to možné?

2.5.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ OTÁZKA ZNÍ: Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

1.5.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ
Jak jste oslavili Svátek práce?

30.4.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ
Už jste přemýšleli o prodejnosti Vaší praxe na které pracujete celý život?

29.4.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI
Jaký je Váš postoj k 30ti korunovým poplatkům za vyšetření a recepty?

28.4.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Funkční primární péče systém zdravotnictví významně zlevňuje. V této zemi není nejspíš snaha systém zlevnit a zprůhlednit. Největší problém primární péče v současnosti je v její demografická situace. Průměrný věk praktického lékaře je přes padesátdva let. Důvodem, proč mladí kolegové nemají zájem o práci v primární péči bude zřejmě vysoká morální vyspělost absolventů lékařských fakult. Nechtějí se ponižovat vysokými výdělky za tak jednoduchou a snadnou práci (exministryně Emmerová - 250 tisíc měsíčně, exministr Rath 150 tisíc za 4 hodiny práce denně, ...). 

27.4.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Víte, že je v těchto dnech nabízen praktickým lékařům k podpisu "Opravný platební dodatek" na 1. a 2. pololetí roku 2006? Čtyři měsíce po uzavření účetního období? V případě, že lékař chce tento dodatek uzavřít a nemá uzavřen dodatek např. na 2.pololetí, je nutné uzavřít současně dodatek na 2.pololetí v původním znění a současně s ním tento opravný dodatek. VZP sdělila, že původní dodatky je připravena znovu lékařům dát k dispozici (řada lékařů zejména u dodatků na 2.pololetí nejen že nepodepsala, ale ani neuschovala).Co jsou to ty DOBRÉ MRAVY?

26.4.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Je nepřípusné chování některých lékařů a sester, prezentované v reportáži MfD    více    , obvyklé i u zdravotníků primární péče?

25.4.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ OTÁZKA ZNÍ: Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

24.4.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ
S kterými hráči hráči se počítá při hře na zdravotnictví?

23.4.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ
Co by Vás, pane ministře (řediteli zdravotní pojišťovny, poslanče, senátore, řediteli nemocnice, managere farmaceutické firmy...), motivovalo k rekvalifikaci na lékaře primární péče?

22.4.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI
Podařilo se Praktik.cz prosadit naše argumenty na konferenci? Hovořilo se o tom, co jsme chtěli probrat, jako naše témata? Nebo se Konference odehrála v tradičním duchu?

21.4.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Myslíte, že můžete diplomatickými a demokratickými prostředky přimět ke změně chování někoho, kdo vás z nedbalosti, neznalosti či úmyslně a na objednávku někoho jiného 17 let poškozuje?

20.4.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Domníváte se, že  průběh Konference bude demokratický?

19.4.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Myslíte, že vedení SPL a jeho postupy jsou "reformovatelné"?

18.4.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ OTÁZKA ZNÍ: Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

17.4.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ
Domníváte se, že nás současné vedení SPL považuje za partnery v diskusi? U této otázky si dovolím odpovědět. Po našem včerejším jednání musím říci, že NE!

16.4.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ

Přemýšleli jste o 30ti korunových poplatcích za vstup do ordinace? Domníváte se, že to řeší systémové problémy s financováním našich praxí? Plyne za tohoto návrhu NĚCO pozitivního?  Budeme moci pacientům vysvětlit, že sice platí 30Kč, ale že není co jim za ně nabídnout jiného a více, než byli zvyklí dosud?

15.4.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI
Věříte, že "privatizací" nemocnic to zkončí, opravdu nemáte obavu o svoje praxe?

14.4.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Stále se vám nezdá divné, jak politici různých stran, hejtmani a obecní zastupitelé, úředníci pojišťoven a různých úřadů pečují o "naše" (čti JEJICH) zdravotnictví?

13.4.2007 OTÁZKA NA PÁTEK

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
už jste zavolal(a) alespoň třem svým kolegům, praktickým lékařům, a informoval je o aktivitách OS Praktik.cz?

12.4.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Je plán na vybírání vstupného v ordinacích praktiků přínosem? Není jen dalším odložením řešení zásadních problémů?

11.4.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ OTÁZKA ZNÍ: Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

10.4.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ
Jak se Vám zdá navrhovaná reforma poplatků v ordinaci a v lékárně? Zaměstnáme paní do kasy?

9.4.2007 OTÁZKA NA PONDĚLÍ
Byla koleda?

8.4.2007 OTÁZKA NA NEDĚLI
Už Vám podnikatelé ve zdravotnictví nabídli odstupné za Vaši praxi?

7.4.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Jak je možné, že se finančně vypořádává 1.pololetí 2006 v době, kdy je účetnictví roku 2006 uzavřeno a je několik dnů do posledního termínu podání daňového přiznání?

6.4.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Podepíše občan, vlastnící a provozující ordinaci praktického lékaře v ČR, platební dodatky ke smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče podle svojí svobodné vůle?

5.4.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Už jste s kolegy ve Vašem okolí diskutovali na téma Praktik.cz?

4.4.2007 OTÁZKA NA STŘEDU
Jste ochotni připojit se ke kolektivní žalobě na stát ve věci poškozování práv soukromých lékařů?

3.4.2007 OTÁZKA NA ÚTERÝ
Která skupina je dokonalým ekonomickým pufrem pro politickou hru na bezplatnou, kvalitní a dostupnou zdravotní péči? A) farmaceutické firmy, B) dodavatelé zdravotnických technilogií C) managementy nemocnic D) zdravotniční pracovníci - zaměstnanci E) soukromý lékaři?

Pokud jste odpověděli E), máte jedničku.

2.4.2007 OTÁZKY NA PONDĚLÍ
Je v normálním světě možné dělat cenové ujednání na provedenou práci až po jejím provedení podle toho, kolik zbylo objednateli 
peněz?

Zkuste zítra v supermarketu po nákupu za 1508 Kč sdělit prodavačce: "Jo, jenže fronta byla dlouhá. Přede mnou bylo 8 lidí, takže bez osmi. A taky je třetího, takže to vydělíme třema... Tady máte slečinko 500 Kč a buďte ráda... Nebo s váma zatočím za to vaše okrádání lidí... A vůbec my máme v rodinym rozpočtu na supermarket pro dnešek jen 500 korun!".

1.4.2007 OTÁZKY NA NEDĚLI
Kolik pacientů ošetřili minulý týden obchodní zástupci farmaceutických  firem? Kolika z těchto pacientů nasadili účinnou terapii na jakoukoliv chorobu? Viděli vůbec jediného pacienta? Z čeho tedy plynou
nárůsty objemu financí z vybraného zdravotního pojištění? Z obchodu. Pro léčení je tedy významnější obchodník než lékař a bude se tedy léčit v obchodech?

31.3.2007 OTÁZKA NA SOBOTU
Jaké další zaklínadlo bude vytaženo po heslech: "Zdravotně-pojistný plán si rozvracet nedáme!", "Dohodovací řízení začala a teprve se linkují sešity...", "Vyhlášku novelizovat nelze"...?

30.3.2007 OTÁZKA NA PÁTEK
Podepíše občan, vlastnící a provozující ordinaci praktického lékaře v ČR, platební dodatky ke smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče podle svojí svobodné vůle?

29.3.2007 OTÁZKA NA ČTVRTEK
Když praktici tak snadno a bez rizika vydělávají peníze, proč je jich čím dál míň? Ve svobodné zemi se svobodnou volbou profese, by si přece mladí a inteligentní lidé logicky vybírali povolání, ve kterém snadno a bez risika vydělají spoustu peněz.

28.3.2007 OTÁZKA NA STŘEDU, DEN PROTESTU PROTI DEVASTACI PRIMÁRNÍ PÉČE

Otázka na dnešní den zní jednoduše. Zvládli jsme to výborně. Jak se cítíte, kolegyně a kolegové praktici?


27.3.2007 ÚTERNÍ OTÁZKA
Jak je možné, že se finančně vypořádává 1.pololetí 2006 v době, kdy je účetnictví roku 2006 uzavřeno a je několik dnů do posledního termínu podání daňového přiznání?

26.3.2007 PONDĚLNÍ OTÁZKY
1. jak to, že po 19 letech od změny režimu v roce 1989, je praktický lékař s plnou zodpovědností za svoji vysoce specializovanou práci ohodnocen hůře, než dekoratérka podlah či dělník u pásu ve Škodovce?
2. jak to, že při stoupajících objemech financí, které pojišťovny vyberou, klesá podíl, který vynakládají na segment PRL?
3.
jak to, že nikomu nevadí, že se počet aktivních praktických lékařů trvale snižuje a není kdo by je nahradil? Zájemců o obor a kolegů v přípravě je několikanásobně méně, než jaká je potřeba.Zpět na hlavní stránku