Zpět na hlavní stránku

Věková struktura praktických lékařů

zdroj: ÚZIS 2004 a 2005

Průměrný věk PRL je 52,2 let

Průměrný věk ostatních lékařů je 44,4 let

Praktických lékařů nad 65 let je 25% do 10 let jich bude 50%!!!

  

věk do

35

40

45

50

55

60

65

70

     nad 70

počet

259

372

534

1212

1103

798

514

205

250

Zpět na hlavní stránku