Úvaha Praktika

Zpět na hlavní stránku1)     Praktický lékař a svět. Všude na světě, i v silných ekonomikách jako USA, se funkce PL ukázala historicky jako nepostradatelná, jeho přímý vyvíjející se kontakt s jednotlivými pacienty je fundamentem medicíny i v současné době a to pro svou ekonomickou výhodnost. Letitá znalost klientů a dobrá znalost oblasti primární medicíny (u nás však jako entity nedoceněné) přináší celkově do systému nakonec úspory, bez nichž by se systém i nejvyspělejších zemí neobešel. Obecně se ve světě vynakládá na primární péči mezi 15-25% rozpočtu na zdravotnictví. V kulturních zemích je čistý výdělek praktického lékaře někde okolo 4-5 násobku průměrného výdělku v zemi a nikdo se nad tím nepozastavuje. Je to považováno za spravedlivou odměnu pro tento charakter práce.

2)     Praktický lékař v ČR versus stát a zdravotní pojišťovny. V roce 1993 provedla všechna zdravotní zařízení (OÚNZ) masové zbavení se obvodních lékařů. Ti se, teoreticky, stali svobodnou profesí, ale fakticky neoficiálními zaměstnanci zdravotních pojišťoven. Ty s nimi nemají žádnou servisní a režijní námahu, lékař si sám musí řešit vše od nákupu receptů, shánění personálu, přes účetnictví až po odvoz popelnice. V systému placení je pak posledním v žebříčku a dostane něj, co zbylo. V této zemi je to někde okolo 3% rozpočtu na zdravotnictví. Tento objem se, přes nárůst ekonomiky, rok od roku stále zmenšuje, což je víc než prapodivné. “Valorizace“ ani zdaleka nekopírují ekonomický nárůst země. Ještě horší však je, že už výchozí částky stanovené při vzniku našeho nového zdravotnictví, byly pozůstatkem socialistického odměňování pracující inteligence, takže celý systém je deformovaný již od samého počátku. Dříve proklamované sbližování s ostatním světem (až se ekonomiky vyrovnají) se nekoná, právě naopak propady se ještě zvětšují, neboť obchodníci s léky zdravotnickým materiálem, zdravotnickou technikou a majitelé privatizovaných nemocnic se nechtějí pustit tak snadných a narůstajících výdělků. Obor všeobecného praktického lékařství se tak za dvacet let demokracie stal v podstatě finančně nezajímavým, ostatně jako celá medicína. Proto personálně stagnuje a příliv nové generace je prakticky nulový. Establishment v současné době vymýšlí různé konstrukce ohodnocení, ale bez přidání peněz do systému. Je to nesmysl. Prostě z mletého masa, kterého je deset deka se udělá jenom jeden karbanátek a ne deset porcí svíčkové po patnácti dekách. Celý problém spočívá v nevůli rekonstrukce zdravotnictví, se kterou by byla nutně spojená redukce sítě lůžkových zařízení, kterou jsme zdědili po studené válce a jejíž rozsah v podstatě kopíruje nároky vojenské zdravotnické služby v případě válečného konfliktu v teritoriu střední Evropy. Lůžková síť ale byla a je nenápadně privatizována a toto vlastnictví znamená pro majitele úžasně snadný, téměř bezpracný a bezrizikový příjem peněz. Profesní risiko nesou zaměstnaní lékaři. Jsou zastrašováni, že v případě zrušení nemocnice přijdou o práci… Nesmysl, mohou přeci klidně pracovat ambulantně. Pro ilustraci: nemocnice o 250 lůžkách má roční obrat cca 300 milionů. Podle známé poučky, že 3% se dají vytáhnout z čehokoliv nám vyplyne, že ročně dá taková nemocnička „bokem“ svému majiteli 10 miliónů na přilepšenou. A máme po transformaci…

3)     Praktický lékař a orgány státní správy. Přestože právní normy ukládají jinak, veškerý servis pro MPSV a další státní a správní orgány je vyžadován od praktických lékařů. Smutné je, že ceníky ani nerespektují ceny které by byly v souladu s platnými vyhláškami. Pomiňme fakt, že suplujeme v podstatě neexistující posudkovou službu. Vážnější je, že celou agendu kolem práce neschopných a posudkové činnosti děláme zadarmo.

4)     Praktický lékař a ostatní zdravotnická zařízení. V celém zdravotnictví stále přetrvává socialistický model, ve kterém je praktický lékař bezplatnou servisní organizací pro ostatní segmenty zdravotnictví. Zvláště v současné době to ale začíná být problém, protože zdravotnická zařízení na nás přenášejí nejen práci ale i další náklady. Je to přežitý systém, který bude nutno zlikvidovat.

Závěr:    Pacienta tedy máme. Přišel po svých. Anamnézu jsme vypracovali. Klinické vyšetření je provedeno a pracovní diagnóza stanovena. Nyní nás čeká rozhodnutí o strategii terapie a výběr optimálního postupu. K úspěšné léčbě je potřeba i Vaší pomoci a spolupráce. Nerozhlížejte se kolem sebe, o Vás hovořím! Připojíte-li se k nám i Vy, máme šanci... V pravý okamžik dostane CNS pacienta signál, že se blíží medicinman s léčivým přípravkem. Tento okamžik bude startovním výstřelem i pro nás, Praktiky.cz .

Zpět na hlavní stránku