Zpět na hlavní stránku


Usnesení 2. valné hromady PRAKTIK.CZ z 23.6.2007 v Praze

1.      Program vzdělávacích seminářů na ekonomická témata a management ordinací.

¨      K bodu vystoupil MUDr.Bouzek, referoval o semináři na ekonomické téma, konaném v Jindřichově Hradci. Konání a opakovaní takovýchto seminářů bylo shledáno jako užitečné a prospěšné pro další směřování sdružení PRAKTIK.CZ .

2.      Diskuse nad budoucím směřováním a profilací OS PRAKTIK.CZ .

o       PRAKTIK.CZ zůstává nadále sdružením

-          jako názorová platforma za radikalizaci vedení SPL

-          jako sdružení otevřené ke společnému a konstruktivnímu jednání vedoucímu k narovnání vztahů ve zdravotnictví, napříč spektrem subjektů zapojených do systému zdravotnictví ČR

3.      Členové PRAKTIK.CZ se budou řídit zásadami nekonfrontačního vystupování a jednání.

4.      Byl diskutován návrh na ustanovení revizní komise, byl navržen 1 revizor namísto revizní komise a provedeno hlasování o změně stanov ve smyslu ustanovení 1 revizora namísto revizní komise.

5.      Současně byli zvoleni členové komisí viz zápis.

6.      Byl navržen a vybrán MUDr.Lindovský, aby vystoupil s projevem na koordinační schůzce ČLK konané 26.6.07 v Praze, na základě tezí vycházejících z diskuze. Návrh projevu bude ještě diskutován elektronickou poštou členy PRAKTIK.CZ .

7.      Valná hromada pověřuje předsedu Dr.Lindovského, aby nabídnul vedení SPL oficiální účast zástupců členů sdružení PRAKTIK.CZ, jako názorové platformy, na setkání okresních zástupců SPL v Milovech v září 2007.

8.      Vznik Manifestu PRAKTIK.CZ byl schválen a jeho obsah bude projednán na schůzi PRAKTIK.CZ , jejíž termín je stanoven na 14. nebo 15.9.2007.

Zpět na hlavní stránku