Syndrom vyhoření neboli "burn-out syndrome" u praktických lékařů 

Zpět na hlavní stránku

Jde o psychický stav, který postihuje toho, kdo pracuje s lidmi nebo je s nimi v kontaktu a je svým způsobem závislý na jejich odezvě a hodnocení.  Jde o ztrátu profesionálního zájmu a osobního zaujetí  nebo o vyhoření jako výsledek procesu, v němž jsou PL intenzívně zaujatí určitým úkolem a pak ztrácejí své nadšení. Stojí za tím chronický stres.

Stres se prohlubuje, zvyšuje se únava, pocity  opotřebení, zklamání. Otevírá se otázka, zda se dotyčný rozhodl správně, když dělá právě tuto práci. To vede k dalšímu poklesu výkonnosti, k úzkostem, které se mohou rozvinout v depresi. Klasická je nedělní odpolední deprese, která kulminuje v pondělí ráno při vidině pracovního týdne.

Ze zaměstnání, které bylo původně posláním, se stává neskutečně těžké břímě, které už nelze vléci dál.

Příčiny tohoto stavu : 

-          Společenský symptom ‘’poslání’’ je nástrojem k vydírání všech pracujících zdravotníků.

-          Chronické přetížení ve smyslu odborné i právní odpovědnosti.

-          Přenesená ekonomická zodpovědnost. Regulace ze strany pojišťoven, kdy praktik má rozhodnout z ekonomického pohledu, co komu může poskytnout.

-          Konzumenti mají právo na vše, nejsou ale povinni nic.

-          Přetěžování praktiků různými doporučeními všech ostatních .

-          Pojišťovny nemají žádnou odpovědnost za své klienty.

-          Společenské ohodnocení lékařů je vysoké, ekonomické je na úrovni 70.-80. let 20. století.

 
Z těchto příčin nastupuje frustrace, kdy se ptáme po smyslu naší práce.
Z frustrace buď přejdeme do apatie, ve které vydržíme až do důchodu, nebo začneme dělat revoltu.
Apatičtí kolegové, kterých je už valná většina a jen čekají, co za ně kdo udělá a vyjedná, jsou největší brzdou pokroku.
Revoltující menšina ‘’rebelové’’ začínají pracovat s nadšením na změnách. Když ne teď, tak kdy ?
 

Co dělat? Navštívit psychologa či psychiatra je téměř nevyhnutelnou nutností. Ten bývá též velmi často frustrován.

Pokud to jde, tak je dobré najít rozptýlení v rodině, s přáteli. Neuzavírat se před společností /nikoho už nechci vidět, ani slyšet/, věnovat se svým zálibám.
Nepropadnout závislostem, k nimž patří zejména alkohol nebo léky.

 Jestliže je práce strašákem,  je čas změnit zaměstnání. 

Již v 90. letech prof.Ing.V.Klaus nositel mnoha doktorátů radil lékařům ať jdou prodávat párky.
 

Když jsme tak postradatelní, pojďme všichni prodávat párky od 1.1.2008.

Copyright © MUDr.Josef Melenek           www.mudrmelezinek.cz


Zpět na hlavní stránku