Zpět na hlavní stránku

 

Spoluúčast pacientů na lékařské péči v některých zemích Evropské unie

Zdroj: Centum mezinárodních úhrad   http://www.cmu.cz

Evropská unie

BelgieBELGIE

Léky                                  skupina A /těžká onemocnění/   bez přípl.

                                         skupina B /nezbytné léky/          25% z ceny, max. 10,40,

resp. 15,70 € u zvlášť velkých balení

                                         skupina C /méně nezb.léky/       50% z ceny, max. 17,40 €

                                         skupina Cs /běžné léky/             60%

                                         skupina Cx /např.antikoncepce/ 80%

                                                     + za každý předpis        1 – 2 €

Stomatologická péče         25 – 40% z daných místních tarifů

Nemocnice                                    denní spoluúčast pacientů          prvý den 40,33 €, každý další den

13,06 €

                                                     vybrané osoby /např.děti/          4,29 €

                                                     + paušální denní poplatek 31,91 €

                                                     + paušální spoluúčast na lécích 0,62 €/den

Dánsko DÁNSKO

Stomatologická péče         - běžné ošetření                        100%

                                         - akutní                        35 – 60%

Léky                                 15 – 100% podle výše celkových nákladů za lékařskou péči

Estonsko ESTONSKO

Stomatologická péče         100% spoluúčast dospělých, bez spol. – děti do 18 let

                                         (vytržení zubu a odstranění abscesu zdarma)

Ambulantní péče               až 50 EEK za návštěvu soukromého lékaře doma,

až 50 EEK za návštěvu specialisty

Nemocnice                                   do výše 25 EEK/den a lůžko, maximálně do 10 dní trvání nemoci

                                         děti do 18 let, těhotné  - neplatí

Specializovaná péče         do 50 EEK za návštěvu

Léky podle typu                20 EEK + 25% ze zbývající ceny

20 EEK + 10% ze zbývající ceny – děti, osoby v pracovní neschopnosti, důchodci nad 63 let

50 EEK + 50% ze zbývající ceny, maximálně 200 EEK za recept

Finsko FINSKO

Lékařské ošetření             11 – 22 €

                                         až 15 € – v době mimoordinačních hodin

Vyšetření na poliklinice    22 €

Chirurgický zákrok          72 €

Stomatologická péče         35 € /osoby starší 18 let/

Nemocnice                        26 €/den u základní péče (osoby do 18 let platí tuto částku maximálně 7 dní)

                                         22 € za ambulantní péči v nemocnici

                                         72 € za ambulantní chirurgický zákrok

Francie FRANCIE

Lékařské ošetření             30% nákladů + 1 € za návštěvu

Laboratorní testy               40% nákladů + 1

Léky                                 65% nákladů za léky s modrou etiketou

                                         35% nákladů za léky s bílou etiketou

                                         35% nákladů za léky bez etikety

Nemocnice                                    20% celkových nákladů nebo 15 €/den po dobu max. 30 dní

Irsko IRSKO

Veškerá zdravotní péče a léky jsou bez spoluúčasti pacientů, je však třeba lékaře upozornit, že žádáte o ošetření v rámci irského systému.

Itálie ITÁLIE

Lékařské ošetření             až do výše 36,15 € za návštěvu

Léky                                 až 100% ceny

Kypr KYPR

Návštěva lékaře/stomatologa                   1,20 CYP

Litva LITVA

Stomatologická péče         ošetření u soukromého lékaře  100% ceny

Léky                                 platba dle typu léku   0 – 50% z ceny

                                         Léky, které nejsou uvedeny v ceníku léků   - 100% úhrada

 

Lotyšsko LOTYŠSKO

Lékařské ošetření             ambulantní ošetření       prakt. lékař - dospělí 0,5 LVL

                                                                            specialista 2 LVL

                                         Návštěva lékaře doma  100 %

                                         Operace prováděná ambulantně 3 LVL

Nemocnice                                   dospělí  - 1,5 LVL/den až 5 LVL/den

                                                                                        maximální úhrada          80 LVL za jedno onemocnění/úraz

Léky                                 0 – 50% úhrady z ceny podle typu léku

                                         poplatek lékárně 0,1 LVL

Lucembursko LUCEMBURSKO

Lékařské ošetření             návštěva lékaře v ordinaci         10% za ošetření

                                         návštěva lékaře doma 1. návštěva – 20% sazby

                                         každá další návštěva  v období   28 dní – 10% ze sazby

Stomatologická péče         1 ošetření do 42,73 € + 5% za výkon

Léky                                 0%, 20%, 60% nebo

100%

                                        

Nemocnice                                   11,45 € za den

Maďarsko MAĎARSKO

Stomatologická péče         spoluúčast dle druhu ošetření, urgentní ošetření zdarma

Léky                                 spoluúčast pacienta 0 – 100% - podle konkrétního typu léku

Malta MALTA

Stomatologická péče                                            100%

Německo NĚMECKO

Stomatologická péče         paušální poplatek   10 €/čtvrtletí

Lékařské ošetření             paušální poplatek   10 €/čtvrtletí

Léčebné prostředky          spoluúčast   ve výši 10% z ceny, dále 10 € za předpis

Léky                                 10% ceny, minimálně 5 €, max. 10 €

Nemocnice                                   spoluúčast 10€/den po dobu 28 dní v kalendář. roce

 

děti do 18 let neplatí spoluúčast za léky, obvaz.materiál, léč. prostředky a nemocniční ošetření.

Nizozemí NIZOZEMÍ

Stomatologická péče         pacient si většinou hradí sám

Léky                                 individuální úhrady podle typů léčiv

Nemocnice                                    příplatky za nadstandardní péči

Polsko POLSKO

Lékařské ošetření             návštěva u smluvního rodinného lékaře – bez spoluúčasti

Léky                                 30 – 100% úhrady nebo paušální úhrada – 3,20 Zl

Stomatologie                     většina výkonů 100% spoluúčasti

Portugalsko PORTUGALSKO

Lékařské ošetření             2,05 – 8,50 €  (dle typu zařízení)

                                         Děti a těhotné – bez spoluúčasti

Léky                                 5 – 80% z ceny, některé jsou zdarma

Rakousko RAKOUSKO

Vystavení nemocenského lístku u rakouské pojišťovny – 3,63 €

Léky                                 4,60 za každou položku na receptu

Nemocnice                                    cca 10 €/den

                                        

Řecko ŘECKO

Léky                                 25% z ceny

Slovensko SLOVENSKO

Lékařské ošetření             20 Sk za návštěvu v ordinaci lékaře

Stomatologická péče         20 Sk za návštěvu u stomatologa

Léky                                 20 Sk za 1 recept + různá výška spoluúčasti dle druhu léku

Zdravotnické pomůcky     20 Sk za poukaz

Dopravní zdravotní služba            2 Sk za km jízdy a osobu

Ústavní pohotovost                        60 Sk

Nemocnice                                   50 Sk/den – nejdéle za 21 dní stejné ústavní zdravotní péče

Slovinsko SLOVINSKO

Lékařské ošetření             5 – 25% z ceny

Stomatologické ošetření    15 – 75 %

Léky                                 do 25% za hrazené léky, 100% za ostatní, nehrazené léky

Nemocnice                                   do 25% z nákladů za péči

 

Španělsko ŠPANĚLSKO

Léky                                 úhrada do 40% z ceny (vyjma důchodců)

Švédsko ŠVÉDSKO

Lékařské ošetření             100 – 300 SEK

Ambulantní ošetření          cca 250 SEK

Léky                                  cena léků do 900 SEK – 100% úhrady, cena od 900 do 4300 SEK – 10-50%, maximálně 1800 SEK/rok

Nemocnice                        80 SEK/den

Velká Británie VELKÁ BRITÁNIE

Stomatologická péče         ošetření 42,20 £ (prohlídka + 1 nebo

více výplní), 189 £ (prohlídka + 1 nebo více výplní + 1 nebo více

korunek) 

prohlídka – 15,50 £ (ne těhotné, děti do 16 let a studenti do 18 let)   

       Léky                                6,65 £ za recept

(výjimka – osoby starší 60 let, děti do 18 let, těhotné )

 

 

Zpět na hlavní stránku