Prohlášení praktických lékařů Karlovarského kraje k protestní akci 28.3.2007

Zpět na hlavní stránku

Lékaři Karlovarského kraje se připojují k protestní akci dne 28.3.2007 zavřením svých ordinací. Vyslovují tím dlouhodobou nespokojenost s děním v primární péči.

     1) Primární péče je proklamována za základní a nezastupitelnou, ale ve skutečnosti je odsouvána na okraj zájmu všech odpovědných. Je nejhůře placeným segmentem zdravotní péče. Jsme svědky toho, jak se rozšiřují náročné provozy, diagnostická pracoviště a vznikají nová zdravotnická zařízení, mnohokrát i bez odpovídajícího profesního zajištění získávají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Pak samozřejmě tyto finanční prostředky chybí pro  segment primární péče.

 2) Příjmy ordinací praktických lékařů (pro dospělé i dětské) neodpovídají růstu provozních nákladů ordinací, neumožňují tvorbu finančních rezerv a možnost investic ( rozšiřování činnosti a vybavení ordinací formou investic, zaměstnávání asistenta, vnitřní činnost, regulační srážky apod.)

 3) Smluvní vztahy „lékaři - zdravotní pojišťovny“ jsou řešeny nepřehledným systémem dodatků a příloh bez jistoty dlouhodobého řešení a perspektivy. Jejich součástí jsou nepřehledné výpočty regulací (event. bonifikací) s dlouhodobě zpětným uplatňováním.
Systém regulací a limitujících úhradových vyhlášek snižuje kvalitu a rozsah lékařské péče a ve svém důsledku poškozuje především pacienty.

4) Není řešena otázka postgraduálního vzdělávání v oboru všeobecného lékařství a je podceňován fakt věkové struktury praktických lékařů. Chybí jakákoli dlouhodobá koncepce oboru. Problémy jsou řešeny nahodile a pouze podle politických nikoli odborných hledisek. 

5) Vyslovujeme tímto nesouhlas s výsledky dohodovacího řízení pro rok 2007 :

kapitace se zvýšila o 98 haléřů na 36,-Kč, což je nárůst o 2,7%. Hodnota bodu byla ve 2. pololetí 2006 proplácena ve výši 0,97 Kč a pro rok 2007 je dohodnuta na 0,92 Kč, což je pokles. Vyhláška hovoří o hodnotě bodu 1,07Kč.

Znovu se objevují regulace na léky a komplement ( i když ve zmírněné podobě) a složitým způsobem výpočtů nedovolují lékaři sledovat průběžně náklady. Lékař se dozví své regulace až nejdříve v březnu 2008.

6) Vyslovujeme znepokojení nad dosavadními postoji  pro rok 2008 – tlaky z ministerstva nabádají k vyčkávání až na reformy ve zdravotnictví, které nám přinesou efekt.  Nikdo však neví, jaké reformy přijdou a zda vůbec nějaký efekt přinesou. Stejně tak odvolávání se na výsledky dohodovacích řízení v nás nevzbuzují pocity klidu a jistoty. Dosavadní výsledky dohody vyvolaly vlnu nespokojenosti a tudíž pro nás nejsou žádnou zárukou.

 

Požadujeme:

1) Pro rok 2008 požadujeme kapitaci 55 Kč na registrovaného pacienta (nikoliv jednicového) a hodnotu bodu 1,10 Kč dle nového Seznamu výkonů (požadavek definován za přítomnosti vedení SPL a předsedy správní rady VZP a náměstka ministra zdravotnictví bc. Šnajdra na setkání okresních a regionálních zástupců SPL v Praze dne 3.3.2007), bez regulací. Jakékoliv snížení budeme považovat za hrubou urážku.

2) Požadujeme včasné předložení nových rámcových smluv a cenových dodatků pro rok 2008 (musíme předem znát podmínky pro naši práci) nejpozději do konce září 2007. Pokud tomu tak nebude, jsme připraveni přistoupit k dalším protestním akcím.

3) Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným snížením úhrady za státní pojištěnce.

4) Apelujeme na současné vedení SPL, aby přehodnotilo svůj postoj vzhledem k nespokojenosti členské základny a dosavadnímu vývoji událostí po lednu 2007 a prosazovalo současné požadavky svých členů v dalších jednáních o úhradách a smlouvách.

5) Požadujeme prosazování koncepce rozvoje primární péče a nutných legislativních změn. S tím souvisí i náš požadavek na navýšení zdravotně pojistného plánu pojišťoven pro segment praktických lékařů a tím odpovídající navýšení úhrad za poskytnutou zdravotní péči.

Cílem je zvýšení atraktivity našeho oboru a zajištění jeho dalšího rozvoje.

 

MUDr. Jaroslava Švandrlíková

krajská zástupkyně SPL Karlovarského kraje

e-mail: svandrlikova.jaroslava@iex.cz

 

Na vědomí:
Ing. Jan Christoph, ředitel okresní a krajské pobočky VZP Karlovy Vary
JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje
Ing. Jiří Mutinský, člen Rady Karlovarského kraje
Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje
Sdružení praktických lékařů ČR, Praha

    


Zpět na hlavní stránku