Proč protestují praktici? (převzato ze stránek SPL ČR)


Zpět na hlavní stránku

Proč protestují praktici 28.3.2007

 

Protesty vedeme od 14.2.2007 ( první uzavření ordinací), 28.3.2007 je vlastně pokračováním protestů vůči VZP, protože  nebyly splněny požadavky nespokojených lékařů.

 

Segment praktických lékařů se finančně stále propadá s příjmy od VZP ( % z celkových výdajů na zdravotní péči). V zahraničí se pohybují příjmy do segmentu praktiků nad 10%. Rok 2006 i 2007 tento trend v ČR nemění.

Srovnej ( ČR): 2001 – 5,06

                        2002 – 4,95

                        2003 – 5,06

                        2004 – 4,78

                        2005 – 4,64

                        2006 – dosud číslo není , ale bude ještě menší než 2005.

 

Nesouhlasíme s dohodami, které učinila SPL s VZP ohledně úhrad na rok 2006 a 2007 (září až prosinec 2006).

Ty jen potvrzují dosavadní nepříznivý trend financování praktiků ( zachovávají regulace)

a nepřinášejí perspektivu zlepšení. K dohodám nemuselo dojít.

Opakované protestní akce v loňském roce byly hlavně proti nesmyslným úhradovým vyhláškách  a špatnému financování praktiků. Očekávání z těchto protestů však  nepřineslo kýžený výsledek. Úhradová vyhláška na rok 2007 je jen pokračováním vyhlášky 101/2006

se zmírněním dopadů regulací.

Běžnou cestou těchto dohod nevidíme možnost výraznějšího zlepšení pro náš segment. Cítíme křivdu vůči praktikům  a proto vyjadřujeme svou  občanskou nespokojenost. Chceme upozornit na tuto nespravedlnost jak zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví, poslance, tak i veřejnost. Protestujeme formou jednodenního uzavření ordinací.

           

Rok 2006 – nesouhlasíme s regulacemi, ani vratkami za tzv. přezálohování, neboť platí od 1.1.2006 nový seznam výkonů dle kterého jsme i účtovali a VZP nám faktury hradila ne jako zálohové platby, ale dle zákonné předlohy ( nový seznam výkonů).  Pokud faktury ZP platily, tak je de facto uznaly.

Rok 2006 vychází u praktiků s nárůstem oproti roku 2005 o 3,3 %. Ostatní segmenty měly garanci nárůstu vyšší (1.Q-3%, zbytek roku 5% ) při zachování počtu vyšetření. A u nemocnic postačilo vykázání péče na 90% výkonů. To je jasná diskriminace segmentu praktiků.

Ambulantní lékaři ušetřili VZP za předepsané léky v roce 2006 – 3 miliardy Kč. Převážnou část těchto úspor realizovali praktici. Jako odměnu však  nedostali nic. Ale ušetřené finance za léky nemocnic zůstali v nemocnicích, protože nemocnice dostávají finance na léky v rámci nemocničního paušálu a ten jim  ponížen nebyl.

Pro 2. pololetí 2006 již nebyla úhradová vyhláška a VZP mohla hradit péči praktiků dle nového sazebníku + bonifikace a i bez regulací.

 

Rok 2007 – vyhláška 619/2006 o úhradách na rok 2007 nekopíruje zcela výsledky dohodovacího řízení, tak jak by měla. Tam byla dohodnuta hodnota kapitace minimálně 36,-Kč , ale vyhláška vypustila slovo minimálně. Pojišťovny  se v jednání odvolávají na vyhlášku.

Podle statistiky VZP tvoří 80-85% příjmů  praktiků pro dospělé  kapitace. Kapitace se zvýšila v roce 2007 o 98 haléřů na 36,-Kč, což je nárůst o 2,7%. ( srovnání nárůstu kapitace roku 2005 -2006 bylo o 1,05 Kč, tj. o 3%..... a my jsme proti tomu vloni protestovali).

Pokud bude nyní žádat lékař účtovat jen formou výkonů ( nechce kapitaci), bude mu VZP hradit výkony  hodnotou bodu 0,47 Kč. Tím VZP jasně sděluje jaká hodnota bodu je v rámci kapitační platby. S tím přece nemůžeme souhlasit.

To je jasná diskriminace.

Hodnota bodu pro mimokapitační výkony byla ve 2. pololetí 2006 - 0,97 Kč a pro rok 2007 je navrhována na 0,92 Kč ( což je pokles). I když vyhláška pro rok 2007 hovoří o hodnotě bodu 1,07 Kč.

Znovu se objevují regulace na léky a komplement ( i když ve zmírněné podobě) a složitým způsobem výpočtů nedovolují lékaři sledovat průběžně náklady. Lékař se dozví své regulace až nejdříve v březnu 2008.Výsledek  regulací  bude záviset od výsledku hospodaření celého segmentu. Výpočty hospodaření celého segmentu jsou neprůhledné. Nejistota v tom kolik bude lékař regulován bude trvat více než rok.

Z těchto regulací mohou být ve svém důsledku poškozováni pacienti.

 

Rok 2008 – jsou pouze přísliby ( slibem však nezarmoutíš). Nakonec i předseda správní rady VZP a náměstek ministra zdravotnictví bc. Šnajdr na setkání se zástupci  SPL potvrdil, že cena naší práce v roce 2008 se bude odvíjet od dohodovacího řízení. SPL bude požadovat kapitaci 55,-Kč a bod 1,10Kč. To se však jedná o skokový růst. Ale vzhledem k tomu,že dohodovací  řízení ještě nezačalo a už se vyjádřily i ostatní segmenty, že požadují stejné navýšení jako praktici, tak nemůžeme očekávat, že by došlo k dohodě. Dohodovací řízení skončí v září, pak musí vydat vyhlášku ministr a pak teprve pojišťovny navrhnou ceny pro rok 2008. To se dozvíme tak v prosinci.

Tlaky z ministerstva jsou takové, abychom trpělivě vyčkali až na reformy ve zdravotnictví, které nám přinesou efekt.  Na to se však nemůžeme spoléhat, neboť víme jaké je rozložení sil v  Parlamentu ČR a jak je tato vláda „křehká“.  I tato vláda hledá jak ušetřit na výdajích státu.

A šetření se jistě dotkne i zdravotnictví. Ty náznaky tu již jsou.

 

 

Protestní akce ve středu 28.3.2008

Praktičtí lékaři uzavřou ordinace na celý den  28.3.2007. Ve Zlínském kraji bude zajištěna lékařská služba ( 8,00 – 13,00) pro akutně nemocné pacienty v prostorách LSPP. Lékaře zajistíme sami na své náklady, prostory + sestru  poskytnou provozovatelé LSPP, výkony si tito vykáží na zdravotní pojišťovnu. Tak to bylo dohodnuto s Krajským úřadem Zlínského kraje. V ostatních krajích je organizace i jiná, např.- 5 ordinací je uzavřeno a 1 lékař zastupuje ty ostatní.

Protest uzavření ordinací je již nyní přislíben  praktickými lékaři pro dospělé ze Zlínského kraje ( 90%), lékaři z Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, okresu Plzeň sever, lékaři z

Olomouckého kraje. Další jednotlivci a okresy se hlásí. Pokud se připojí i další lékaři k protestu, dejte nám prosím vědět na níže uvedený mail, abych mohli akci propagovat.

Protestní akci - uzavření ordinací 28.3.2007  organizují také pediatři ( SPLDD) a to celostátně.

 

Ve Zlíně dne 7.3.2007

MUDr. Lubomír Nečas

Předseda Sdružení praktických lékařů Zlínského kraje

mail: lubomir.necas@zuzlin.cz

Poznámky předsedy SPL k oběžníku " Proč protestují praktici" (Nečas 7/3/07)

 

Na textu mi vadí určitá demagogie, které  Luboš Nečas používá při propagaci  protestu, který je ohlášen na 28.3.07. 

Podíl PL na celkovém koláči bychom jistě chtěli větší. Je také pravda, že v normálních zemích EU jsou úhrady na PP vyšší než u nás, ani zdaleka tam však nefunguje tak silná specializovaná ambulantní péče , o lůžkové ani nemluvě. Zde je prostě daleko více králíků na 1 hlávku zelí. Také kompetence a rozsah poskytované péče PL jsou větší než u nás. K tomu, aby se to i tady změnilo, potřebujeme systémové změny, které se snad konečně podaří nastartovat. Jsou však i jisté národní tradice, a byť kopírují komunistický model SSSR, změnit je , nebude vůbec jednoduché( zejm. snadný přístup ke specializované péči). Nicméně úhrady na PL v absolutních sumách  rostou. V letošním roce bude nárůst úhrad u VZP pro PL  5,9% (celkově Kč 5,373 mld.), tedy zatím nejvíce v historii. Ostatní segmenty mají nárůst o poznání menší. Dochází tedy k zastavení dosud nepříznivého trendu.

Rok 2007 a vyhláška o úhradách:

Pro rok 2007 je sice vydána vyhl. 619, avšak jednání probíhala na základě toho jejího paragrafu, který umožňuje individuální domluvu. ZP se možná, když se jim to hodí , na ni odvolávají,  avšak dohodnuté dodatky se od ní zásadně liší. Vše byla jen otázka peněz,   kolik byly zdravotní pojišťovny ochotny nebo schopny na PL ( a ostatní segmenty dát). Výsledkem je tedy „nový seznam“ (byť za minim. 0,92 Kč) bez limitací a se zárukou žádných vratek, které nám naordinoval svými vyhláškami Rath v loňském roce. Osobně si myslím , že pokud ZPP nepřekročíme( výkony je možné extendovat  ad libidum), je to jen naše chyba. Velkou rezervu máme, na rozdíl od pediatrů, v prevencích. Zatím jsme byli na 15 %  celkových možností, pediatři na cca 95%. Regulace sice v dodatcích jsou, ale zároveň tak ošetřeny, že postihnou pouze ta ZZ, která budou výrazně převyšovat průměr ( o 20%) a nebudou schopna odborného zdůvodnění. U některých ZZP (201, 211) s nebudou uplatňovat vůbec, pokud ZZ ošetří za pololetí méně než 50 neregistrovaných pojištěnců ( dle vyhl. 619) .

Rok 2008:

Jednání na rok 2008 začínají 22.3.08. Luboš má pravdu, že i ostatní segmenty budou chtít více, stejně jako my. Julínek i Hroboň již upozornili LZZ, že ambulantní sektor posílí na jejich úkor. Pochopitelně, že nám nikdo žádné záruky nedá a je pravda, že vláda je křehká ( tím hůře).  Za poslední roky je však jediná, která to myslí se změnami vážně a která je ochotna se s námi o nich bavit.  Za této situace si  myslet, že dalším zavřením ordinací na jeden den v době, než se jednání vůbec rozběhla, něco získáme, je scestné a patrně i kontraproduktivní. Spíš to povede k inflaci  protestních akcí, které se mohou postupně stát jistým folklorem, a  nikdo jim nebude dávat váhu. A co hůře, jejich neefektivita odradí nakonec i samotné protestující. Až budeme skutečně potřebovat tlačit na pilu se zástupy v zádech , žádné  nebudou!

Protestní akce:

Kolega Nečas a další by měli předem znát své cíle, jasně je vyjádřit a vědět takém předem, co udělají,  pokud svého cíle nedosáhnou. Stejně tak by být schopni předložit   návrh, jak svého cíle dosáhnout a přesvědčit o něm protistranu. Protest sám o sobě žádným programem není. Oficiálně  jej SPL dosud interpretovalo  jako varování politikům a ZP před odkládáním nápravy našich problémů.   

Není přesné ani závěrečné konstatování kolegy Nečase, že SPLDD organizuje celostátní protest - uzavření ordinací 28.3. SPLDD ČR není organizátorem celostátní protestní akce. Od předsedy SPLDD vím, že podobně jako SPL  k protestu 14.2., vyzývají protestující k tomu, aby svoji argumentaci dobře zvážili a zaměřili se spíše na střednědobé a dlouhodobé požadavky primární péče.

 

Co se týká názorového střetu protestujících s  požadavky SPL, takový střet neexistuje. Jediné v čem se lišíme, je víra v reálné možnosti okamžitého skokového  navýšení kapitace a bodu o cca 50 %. Bude-li tento rozdíl příčinou rozštěpení SPL,  doplatíme na to všichni. Podotýkám, že  všechny zásadní kroky vedení SPL pro rok 2007 a cíle na rok 2008 byly naprostou většinou okresních a krajských zástupců potvrzeny  26.1. a 3.3. t.r. - viz zápisy na www.splcr. Vedení SPL se v žádném případě nezbavuje odpovědnosti za svá rozhodnutí, postupuje však nedemokratičtějším způsobem, který je mu znám, a který reflektuje většinové názory členů.

Existují-li kolegové s novými a  reálnými návrhy na rychlé změny, bylo by nejčestnějším řešením je předložit konferenci, ucházet se o zvolení do orgánů SPL a své záměry uskutečňovat v rámci jedné, dosud důvěryhodné, organizace.

 

V Praze 12.3.2007,  Václav Šmatlák, předseda SPL

 


 „Proč protestují praktici 28.3.“    (dr. Nečas – Zlín 7.3.07)

několik poznámek k článku

 

Rozhodné ano:

-         všichni považujeme financování primární péče za nedostatečné, a to jak retrospektivně tak i v současnosti a víme, že ostatní segmenty nejednou profitovaly na náš úkor

-         všichni víme, že se s námi zdravotní pojišťovny o ušetřené peníze dosud nerozdělily

-         všichni víme, že bychom na tom byli lépe, pokud bychom měli ordinace o pár stovek kilometrů na západ

Také bychom si ale měli být vědomi toho, kdo s námi dále ukusuje ze společného koláče, že naše jednání mají a vždy budou mít určitý kontext, že nejsme jediní. Chceme-li upozorňovat VZP, ostatní ZP, MZd atd…..nezapomeňme o své pravdě přesvědčit a na svoji stranu získat také ostatní segmenty. Stejně jako nás onehdy podporovali, druhdy nás mohou lehce pomoci utopit, budou-li mít u společného stolu (budou u něho také !!!) strach o svůj podíl.

Ovšem vyslovíme-li s něčím  nesouhlas,  ptejme se také:

1)  Bylo opakovaně plné Palackého náměstí v loňském roce dostatečnou formou nátlaku? Pokud nikoliv, ptejme se, co přinese další jednodenní stávka 28.3. v některých okresech, vyhlášená již nyní, kdy víme, že 22.3. začne dohodovací řízení pro rok 2008. Změní něco retrospektivně?  Současně nenegujme vlastní radikálnost v loňském roce a neshazujme sami sebe.  Víme dobře, v čem byl její přínos.

2)  Nevidí-li někdo možnost zlepšení cestou „běžných dohod“, ptejme se, jaké jsou ty jiné dohody, zřejmě ne běžné. Lze se dočkat dohody jinde, než za jednacím stolem? Lze očekávat uspokojivý výsledek, bude-li za jeden segment jednat chaoticky a nekoordinovaně více než jedna organizace? Kdo odpoví?

3)  Když kritizujeme regulace, jejich samotnou existenci, je opravdu reálné, aby se regulací ZP vzdaly? A upřímně, bylo by to dobré pro samotný systém, jakkoliv jinak špatný? Nějaká forma regulací existuje ve všech zemích. Hledejme cestu k takovému jejich nastavení, které se bude co nejvíce přibližovat objektivitě. Té ovšem, jak víme, beztak nikdy nedosáhne.

4) Je opravdu fér tvrdit, že pokles bodu z 1,07 Kč (vyhláška) na 0,92 Kč (dohoda SPL) znamená pokles příjmu, když víme, že 1,07 bylo podle starého a 0,92 podle nového sazebníku? Koho tím je třeba mást? Je dobré přehlížet, že k neuplatnění vratek, regulací a dodatečnému  přiznání jistých bonifikací za 2.pol.2006 by bez tlaku SPL vůbec nedošlo? 

5)  Pokud chceme skokem kapitaci 55 Kč, bod 1,10 Kč, dohodovací řízení nezačalo, ostatní segmenty se již vyjádřily proti nám a nemůžeme tudíž očekávat dohodu (dr.Nečas), co tedy můžeme očekávat? Takto vzato se logicky nabízí otázka, na které planetě leží Zlín…?

6)  Není pochyb o tom, že byl rok 2006 špatný. Vyslovovat ale dnes nesouhlas s dohodami SPL na rok 2006 je jako plivat do tváře všem, kteří ještě neztratili paměť úplně: jaké to byly dohody na 1. a 2.Q ? A jaká to byla dohoda na 2. pololetí 2006?

Ptejme se ale dále a jinak: kolik z nás nepodepsalo dodatky na 1. a 2. Q? Ba co hůře! Kolik z nás odmítlo podepsat dodatek na 2. pololetí 2006, kdy to vůbec nebylo nutné?

A kolik z nás je ochotno do poslední chvíle odkládat podpis nové rámcové smlouvy s cílem posílit naši vyjednávací pozici pro rok 2008?

7)  Co nás nezabije, to nás posílí.  

Což využít současného rozkolu k vlastnímu posílení, definování požadavků, cest k jejich dosažení a celkové strategie pro další období ?.Necítíte, že jinak nás to zabije?

 

Petr Šubrt  -  SPL Hradec Králové a KHK


Zpět na hlavní stránku