Zpět na hlavní stránku

Proč být nesmluví zařízení?

ZP nehradily, nehradí a nikdy nebudou hradit plnou výši za péči. A my si  nikdy nebudeme moci dovybrat ani na režii.  Zrušení paragrafu Fišerové neznamená v žádném případě možnost dovybírat za výkony takzvaně hrazené pojišťovnou, pouze zjednodušuje možnost vybírat pouze za péči nehrazenou pojišťovnou.

Chceme svobodu podnikání ve zdravotnictví, zrovna jako dodavatelé energií, léků, technických zařízení, materiálů a potravin. Každý si udělá svobodnou cenu a požaduje ji zaplatit a taky ji zaplacenou dostane.

Dle současných a skoro schválených zákonů jsou možné tyto varianty :

1. smluvní (vazalské) zařízení, které je zcela v moci pojišťovny

Smlouva na omezování zdravotní péče.
Regulace, sankce 50 000,-Kč za nevýběr 30,-Kč poplatku a další nevýhody.
Teplo, klídek, smrádeček až do důchodu = výhoda.  A po nás potopa.

2. nesmluvní zařízení, které bude pracovat za svoje ceny

Akutní péče na pojišťovnu  – minimum výkonů.
Všechna ostatní péče hrazená pacientem za moje ceny a recepty na hradí nemocný.

Minimální důsledky zákona č. 48/1997, žádné buzerace od ZP.
Tvrdá konkurence, možnost konce kariery.

Bohužel jakýkoli « pokladenský » systém dle těchto novel není možný !!! 

Jediná cesta k jakémukoliv pokladenskému systému  je přes nesmluvní zdravotnické zařízení !

 

Můžeme pomoci k reformě zdravotnictví ???   ANO !

Neuzavřením nových smluv s pojišťovnami od 1.1.2008.

Konkurencí narovnáme tržní vztahy, protože i naše práce má svoji vyčíslitelnou hodnotu.

 Legislativci a pojišťovny  BUDOU MUSET urychleně vypracovat s klienty opravdové pojistné smlouvy.

Zpracoval MUDr.Melezínek

Zpět na hlavní stránku