Přísaha Praktika

Zpět na hlavní stránku

Přísahám při Apollonovi, bohu lékařství, Aeskulapovi, Hygiei a Panacei, že podle svých sil a svědomí budu dodržovat postupy lege artis, současné etické a právní normy tak, aby se ani Hippokrates  nemusel stydět za mne, svého pokorného žáka.

Budu se upřímně snažit léčit, avšak budu taktéž dodržovat ekonomické zákony. Přísahám, že všem institucím, jakož i všem pacientům a klientům bez rozdílu ras a vyznání budu za svou práci účtovat spravedlivě vypočtenou částku tak, aby ani naše děti nepohrdaly odměnou za práci lékaře a hodlaly pokračovat v Hippokratových šlépějích nejen v cizině, ale i v naší krásné vlasti!

K tomu mi dopomáhej PRAKTIK.CZ
Zpět na hlavní stránku