Zpět na hlavní stránku

Otevřený dopis členům krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic

Mirek Topolánek: 18.05.2006

Vážení,

obracím se na Vás jako předseda demokratické politické strany, jako předseda strany, která má ambici převzít po červnových volbách vládní zodpovědnost za tuto zemi. Přijměte, prosím, můj závazek, že Občanská demokratická strana považuje stabilizaci celého zdravotnického systému za jednu ze svých klíčových programových priorit. Jsem přesvědčen, že dnes je již každému zřejmé, že problém stále se opakující tvorby miliardových dluhů a s ním spojené zásadní dopady na pacienty i zdravotníky musí být vyřešen skutečnou změnou systému. Jsme připraveni k takovéto změně. Jejími zásadami bude zavedení skutečného moderního evropského pojištění, právo občana vybrat si svou pojišťovnu a zdravotnické zařízení, postavení pacienta jako partnera lékaře, transparentní přehled o nákladech na zdravotní péči každého občana, důraz na prevenci a v neposlední řadě skutečná solidarita.

ODS již od února marně a bez odezvy vyzývá představitele ČSSD k zasednutí ke společnému jednacímu stolu s cílem odpolitizovat a společně ještě před volbami stabilizovat zdravotní systém ve prospěch zdravotníků a především pacientů a občanů této země.

Současná pokračující destabilizace systému, existenční ohrožení nemocnic, ambulantních lékařů, zdravotníků a nepřípustné dopady na občany jsou plnou zodpovědností konfrontační, arogantní a demokratické zásady porušující politiky premiéra Paroubka a ministra Ratha.

Věřte, prosím, že ODS velmi dobře rozumí Vašim argumentům a důvodům, které Vás vehnaly do protestních akcí. Jsme rovněž přesvědčeni, že nedodržování zákonů, porušování zásad odborné diskuse, zastrašování, nabourávání důvěry lékaře a pacienta a centralizace moci a peněz do jedněch rukou jsou typické pro totalitní režimy a nepatří a nesmí patřit do zdravotnictví demokratické země.

Jako předseda zodpovědné strany Vás přesto velmi žádám, abyste se pokusili v míře co nejmenší nebo žádné přenášet tyto zásadní problémy, způsobené posledními zákony a vyhláškami ministra Ratha, na občany a pacienty a na jejich péči. Žádám Vás, aby jste se pokusili pomyslně "zatnout zuby" a ještě překlenout toto, doufejme velmi dočasné, období.

Mohu Vám za sebe i celou ODS slíbit, že jsme ihned po volbách připraveni:

S pozdravem a úctou

Ing. Mirek Topolánek, předseda ODS, celostátní lídr

 

Zpět na hlavní stránku