Zpět na hlavní stránku

Odpověď pana premiéra

Od: WWW - Posta <WWW_-_Posta@vlada.cz
Předmět: Odp: Připomínka slibů pana premiéra
Datum: 24.10.2007 13:02:12
----------------------------------------
Č.j. 15652/07-OSV

12.9.2007

 

Vážená paní doktorko,

děkuji Vám za připomenutí mých slibů. Jsem rád, že Vám mohu sdělit, že většina z nich je splněna. Ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek vydal nové vyhlášky o úhradách i rámcových smlouvách, ve kterých v maximální možné míře respektoval dohody, kterých bylo dosaženo mezi zdravotníky a zdravotními  pojišťovnami. Jak také víte, ministr podporuje naprosto nebývalé navýšení úhrad ordinacím praktických lékařů a vyjádřil snahu potvrdit dohodu, které se podařilo dosáhnout mezi zástupci praktických lékařů a pojišťovnami. Současně je ale odpovědný za stabilitu veřejného zdravotního pojištění, a proto si neumím představit, že by mohl přistoupit na extrémní požadavky některých Vašich kolegů. Vláda si je vědoma dlouhodobého podcenění primární péče, je připravena usilovat o nápravu tohoto stavu, ale je třeba to učinit po jednotlivých krocích v horizontu dvou až tří let. I tak se domnívám, že pokud v příštím roce dostane průměrná ordinace praktického lékaře o 250 tisíc korun více než dosud, je to velice solidní krok, který by měl být pro praktické lékaře v současné ekonomické situaci zcela akceptovatelný.

Pokud se jedná o zákon o neziskových zdravotnických  zařízeních, jeho klíčové paragrafy zrušil Ústavní soud, čímž se tento zákon stal pouze mrtvou právní normou. Z rozhodnutí mé vlády byly do orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nominováni také lidé mimo politické spektrum (např. zástupci odborů nebo pacientů). Tím jsem naplnil i poslední slib, který mi připomínáte. Další kroky, které chystá Ministerstvo zdravotnictví, budou realizovány v souladu s reformním plánem, jenž schválila vláda a který předpokládá takové změny v systému veřejného zdravotního pojištění, které zajistí důstojný rozvoj primární péče, který bude přínosem nejen pro pacienty, ale také zajímavou a lukrativní oblastí lékařské práce.

S pozdravem

Mirek Topolánek

Zpět na hlavní stránku