Zpět na hlavní stránku


Jednání mimořádného Předsednictva SPLDD ČR Praha dne 3.3.2007


Přítomni: Regionální  předsedové: MUDr. Kruková, Kuběnová, Nulíčková, Němeček, MUDr. Šebková, Hrunka, Hulleová, Verdánová
              Revizní komise : MUDr. Dufka
             
Výkonný výbor:  MUDr. Neugebauer, Cabrnochová, Dvořáková
              
Omluveni: MUDr. Vitoušová, MUDr. Kudyn
              Hosté: Bc.Marek Šnajdr, 1. náměstek ministra zdravotnictví a předseda Správní rady VZP

               
Zahájení jednání,cenová jednání, vystoupení hostů k aktuální situaci

Společné jednání se zástupci SPL ČR

Bc. Marek Šnajdr

 

Po úvodním vystoupení 1. náměstka MZ ČR následovala diskuse

-   z vystoupení Bc. Šnajdra vyplynuly následující závěry:
o       správní rada potvrdila doplatky do výše 100 milionů a dodatky na rok 2006, tj. 1.pololetí bez regulací na léky a vyžádanou péči, vratky v úhrnu 100 milionů, 2.pololetí bez regulací na léky a vyžádanou péči, bez vratek s hodnotou bodu 0,97 Kč na nový seznam výkonů 
o       dále potvrzen návrh 36 a 0,92 Kč/bod + bonifikace na rok 2007  

Po ukončení diskuse s náměstkem Šnajdrem se konala separátní jednání obou sdružení PL

  Vyrovnání se s rokem 2006

  1. Nadále trváme na nesouhlasu s uplatněním vratek za rok 2006
  2. Varianta uplatnění vratek dle návrhu VZP – v 1.pololetí všechny výkony prevence a očkování proplaceny s hodnotou bodu 0,97 na nový sazebník výkonů, ostatní výkony s přepočtenou hodnotou bodu - akceptovatelná pouze za podmínky, že při vyhodnocení roku 2006 nedojde k poklesu procentního podílu úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění do segmentu PL a nárůst úhrad v ostatních segmentech poskytovatelů bude srovnatelný 

Proto doporučení: do doby reakce ZP a zhodnocení této reakce nepřistupovat k podpisu cenových dodatků zpětně za rok 2006 

Odsouhlaseno všemi přítomnými

 

 1. Jak dál v jednáních o cenách roku 2007

Pokusit se ještě dojednat úpravu stávajících dodatků  (příklad VZP - 36 Kč základní kapitace + 0,92 Kč/bod jako nepodkročitelné sazby + bonifikace) na námi požadovanou a preferovanou variantu: 36 Kč základní kapitace + 0,97 Kč/bod s možností až nulové bonifikace 

Proto doporučení: do doby reakce ZP a zhodnocení této reakce nepřistupovat k podpisu cenových dodatků na rok 2007 

Odsouhlaseno všemi přítomnými
 

 1. Strategie pro jednání na rok 2008
  1. Dohodovací jednání vést na základě reálných kalkulací
  2. Za tímto účelem vytvořit analytický tým nejlépe pod gescí MZ a za účasti zástupců podvýboru pro ekonomiku zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Hovorka…)+ dalších nezávislých ekonomů (Zámečník…) 

Závěr: případná nespolupráce nebo neuspokojivý výstup bude dále řešen 

Odsouhlaseno všemi přítomnými

 

 1. Postoj ke stávce plánované na 28.3.2007

 

  1. Vlastní organizaci stávajících protestů ponechat na regionech a okresech, řídící orgán Sdružení (Předsednictvo) zajistí metodologii ve smyslu vytvoření logických argumentů, proč k takovým protestům dochází, a to pro zamezení zjednodušené argumentace, že jde pouze o peníze.
  2. Způsob a forma ponechána na jednotlivých regionech, v úvahu přicházejí 3 varianty

Ø      Přerušení činnosti ordinace na celý den se zajištěním akutní péče

Ø      Symbolické přerušení činnosti, tj. na časově omezenou dobu

Ø      Info pro pacienty, proč k protestům dochází – k omezení nesprávných výkladů s argumenty pomůže centrum

 

Proto doporučení: podpořit protestující kolegy některou z výše uvedených možností 

Odsouhlaseno všemi přítomnými

 

 1. Právní rozbor Vyhlášky 619/2006 Sb, tzv. úhradové vyhlášky
  1. Pro nespokojenost s textem pro podobnost s Rathovými vyhláškami bude zahájeno jednání s „Právním institutem“ Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k rozboru této vyhlášky, zda není minimálně v některých ustanoveních v rozporu s vyššími právními normami
  2. Oslovení komerční právní kanceláře až případně podle tohoto výsledku

Odsouhlaseno všemi přítomnými 

 1. Sněm SPLDD ČR o.s.

Dr. Šebková informovala o stavu příprav, dosud neregistrovaným nebude již aktivně nabízen doplňkový program, účastnit se ho budou moci pouze dle možné kapacity.

 

Odsouhlaseno všemi přítomnými 
Zapsal: MUDr. Pavel Neugebauer, předseda

Zpět na hlavní stránku