Zpět na hlavní stránku

Kalkulace nákladů ordinace praktického lékaře pro dospělé

Průměrné příjmy ordinace za měsíc:

Průměrná ordinace praktického lékaře v ČR (ÚZIS)           1600 registrovaných pacientů
Průměrný příjem za kapitovaného pacienta ( dle  VZP)                                   53,07 Kč
Průměrný příjem za kapitované pacienty                                                        84.912,-Kč
Průměrný příjem za mimokapitační platby (15% dle VZP)                            12.736,-Kč
Průměrné platby mimo zdravotní pojištění                                                        8.000,-Kč

Průměrné výnosy ordinace praktického lékaře………………...…....105648,-Kč

 

Průměrné nutné výdaje na ordinaci za měsíc:

Mzdové náklady sestra (vč.odvodů)…(hrubá mzda 18000,-)                       24.300,-Kč
Odměna účetní                                                                                                     2.000,-Kč
Pojištění pracovní neschopnosti                                                                        1.000,-Kč
Nájem ordinace                                                                                                   8.000,-Kč
Energie + služby + úklid ordinace                                                                     3.000,-Kč
Zdravotnický materiál do ordinace                                                                   4.000,-Kč
Tiskopisy, formuláře                                                                                           1.000,-Kč
ČLK povinné členství                                                                                             200,-Kč
Povinné odpovědnostní pojištění                                                                         500,-Kč
Členství v profesních organizacích                                                                       300,-Kč
Čisticí a desinfekční prostředky                                                                        1.000,-Kč
Praní prádla                                                                                                            500,-Kč
Odvoz biologického odpadu                                                                                300,-Kč
Telefonní poplatky                                                                                              1.500,-Kč
Internet                                                                                                                   500,-Kč
Poštovné                                                                                                               500,-Kč
Poplatek rozhlas                                                                                                   100,-Kč
Poplatky bance                                                                                                     300,-Kč
Provoz osobního auta                                                                                        4.000,-Kč
Leasing přístrojů a auta…(sterilizátor, CRP, INR,EKG,…)                         18.000,-Kč
Sterilizace                                                                                                              500,-Kč
údržba ordinace, drobné opravy, malování                                                     2.000,-Kč
Údržba software, číselníky                                                                                1.000,-Kč
Školení, semináře, konference                                                                        1.000,-Kč
Odborná literatura, časopisy, noviny                                                                  400,-Kč
Investiční rezerva…(hardware, kopírka, nábytek,...)                                       4.000,-Kč

Průměrné nutné výdaje ordinace za měsíc:                                          80.400,-Kč

 

Průměrný hrubý příjem ordinace                                                              25.248,-Kč

Odvody OSVČ                                                                                                     5.500,-Kč

1.3.2007

Dr. Lubomír Nečas

Zpět na hlavní stránku