Zpět na hlavní stránku


Dopis řediteli VZP ohledně údajných podvodů ze strany lékařů

Vážený pan
MUDr. Pavel Horák, MBA
V Praze, dne 13.8.2007
ředitel VZP ČR

Vážený pane řediteli,

zásadně se ohrazujeme proti vyjádřením Všeobecné zdravotní pojišťovny z posledních dnů (MF Dnes 9.8.2007, ČT1Události 8.8.2007), která se výrazným způsobem dotýkají dobré pověsti soukromých lékařů. Předmětná vyjádření navozují dojem, že velká část soukromých lékařů úmyslným jednáním podvádí Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Skutečnost je přitom taková, že naopak prakticky všichni lékaři poskytující správným způsobem péči svým pacientům jsou pokutováni z důvodů překročení administrativně stanovených limitů.

Věříme tvrzení pojišťovny v tom smyslu, že některá zdravotnická zařízení se podvodné činnosti dopouštějí. Pro tisk uvedla VZP, že v posledních šesti letech podala trestní oznámení ve 48 případech. Vzhledem k tomu, že pouze praktických lékařů (kteří tvoří pouze malou část všech smluvních zdravotnických zařízení) je přes sedm a půl tisíce, pokládáme paušalizující vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny za účelová a neodpovídající realitě.

Pokládáme za nutné, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna svá prohlášení doložila konkrétními údaji. Žádáme o sdělení, v kolika případech bylo VZP zjištěno fiktivní vykazování neprovedených výkonů a jaká je souhrnná výše takto zjištěné finanční škody. Dále pak prosíme o sdělení, kolik z těchto případů se týká praktických lékařů pro dospělé. Zmiňována je částka ve výši 500 milionů korun, což příliš nekoresponduje s počty lékařů – každý z uvedených 48 lékařů by musel pojišťovnu připravit o cca.10 milionů korun, což nepokládáme za reálné. V článku zveřejněném v MF Dnes se dokonce uvádí, VZP ČR odhaduje, že kvůli podvodům zbytečně vyplatí až miliardu korun ročně. Pokud je to skutečně pravda, prosíme Vás o sdělení, o co se tento odhad opírá.

Ve vyjádřeních Všeobecné zdravotní pojišťovny byla zmíněna rovněž revizní činnost, na jejímž základě dochází ke strhávání finančních částek lékařům. Jedná se ovšem většinou nikoli o úmyslné pochybení lékaře, ale neproplacena jsou například vyšetření, kde není úplným způsobem proveden záznam v dokumentaci apod.

Ostatně dle našeho názoru není ani revizní činnost prováděná Vaší pojišťovnou vždy bezchybná. Je již celá řada případů, kdy byly shledány chyby v původním rozhodnutí revizního lékaře (buď v rámci smírčího, nebo soudního řízení). Jinou věcí je, že většina lékařů se proti rozhodnutí revizního lékaře neodvolává z obavy z problémů v budoucnu, a tedy nedojde k jeho přezkoumání.

I když máme určité pochybnosti potvrzené konkrétními případy, nedovolíme si podobné paušalizující vyjádření zpochybňující činnost všech revizních lékařů, jaké učinila Vaše pojišťovna vůči soukromým lékařům.

Uvedený text,který svým zevšeobecňujícím způsobem dehonestuje velkou část lékařského stavu, jen dokazuje nesmyslnost stávajícího systému poskytování a proplácení zdravotní péče, kdy bez aktivního zapojení a tím pádem i kontroly pacientem fungují zdravotní pojišťovny jako pouhý administrátor ne nepodobný neefektivnímu státu. Ve své nekonkrétnosti smíchal jablka s hruškami a vyplivl ohromující částky, aniž

je zřejmé, co je jasný pokus o podvod a co jsou jen eventuálně špatně účtované položky. A už vůbec z uvedeného textu není zřejmé, jaké byly neoprávněně stržené částky po nesprávně provedené revizi, což se mnohdy prokázalo.

Vážený pane řediteli, vzhledem k tomu, že celou věc pokládáme za velmi závažnou, žádáme Vás nejen o písemné sdělení konkrétních údajů (viz. výše), ale i o osobní schůzku v termínu co nejbližším.

MUDr. Václav Šmatlák
předseda SPL ČR

 

Zpět na hlavní stránku