Zpět na hlavní stránku

nebuĎme lhostejnÍ! bojujme o pozici, kterÁ nÁm prÁvem nÁleŽÍ!

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

nemáte pocit, že se naše oprávněné požadavky stále přesouvají do dalších let? Myslíme, že nekonečné čekání na správné rozhodnutí všech různých vlád a pojišťoven už bylo dost. Teď je třeba začít něco  viditelného a slyšitelného dělat. Zamyslete se nad tím sami a konejte ve prospěch svých pacientů i ve svém vlastním zájmu. 

Praktici dělají 52 procent všech ambulantních výkonů, ze systému zdravotního pojištění ale dostávají 4,64 procenta úhrad.

 

             

 

 Zkuste si odpovědět na následující otázky: 

  1. Domníváte se, že nám současný stav umožňuje adekvátně pečovat o pacienty?
  2. Máte pocit, že si můžeme vychovávat a vychováváme kvalitní novou generaci praktiků?
  3. Je postavení nás, praktických lékařů, dlouhodobě ekonomicky udržitelné?
  4. Zastupuje vedení SPL v jednáních s ministerstvem a pojišťovnami oprávněné zájmy praktiků?

Pokud si vesměs odpovíte záporně, pak jste na tom stejně jako my. Ano, jsme nespokojení a hledáme cesty jak to řešit.

Chceme mít spokojené pacienty a léčit je lege artis. Také chceme, aby nám lidsky důvěřovali. Chceme dělat svou práci bez frustrace. K tomu je však podle nás nezbytné…

 … být za svou práci náležitě ohodnocen. Mít takové příjmy, které zabezpečí chod ordinace, včetně kvalitního personálu a nástupce, kterého si sám lékař vybere a svou praxi mu prodá.

 … dělat svou práci s radostí, aniž bychom museli rok za rokem čekat na výsledky neplodných politických jednání.

… aby naše profesní organizace hájila především naše zájmy, abychom neměli permanentní pocit, že nás zrazuje a že toho, jehož zájmy hájí, vůbec neznáme.

Jestli to cítíte podobně, dál nemlčte!

Společně sledujme dění kolem sebe a vyjadřujme se k němu. Ptejme se svých volených zástupců, jestli pracují v náš prospěch, a ptejme se, dokud nedostaneme odpověď či důkaz! Dokud bude většina mlčet, nic se nezmění.

Problémy praktických lékařů nevyřeší nikdo jiný, musíme to udělat sami!

 

Za praktické lékaře


MUDr. Pavel Lindovský, Praha                     MUDr. Alena Svobodová, Brno

MUDr. Josef Melezínek, Městec Králové      MUDr. Yvona Kotroušová, Blatná

MUDr. Radek Kolačný, Uherské Hradiště    MUDr. Tomáš Křiklán, Plzeň

MUDr. Ing. Petr Bouzek, Hodonín                 MUDr. František Hegar, Lomnice nad Popelkou

Občanské sdružení Praktik.cz

registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 27.3.2007 pod č.j. VS/1-1/67075/07-R

IČO 28551451

V Zápolí 1251/23

141 00    Praha 4

info@praktikcz.eu

http://www.praktikcz.eu/

Číslo bankovního účtu:   35-9013570257/0100     Komeční banka, a.s.

Zpět na hlavní stránku