Zpět na hlavní stránku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

před několika týdny jsem si Vám dovolil zaslat rozbor situace, ve které se jako praktičtí lékaři nacházíme spolu s letmým exkurzem do blízké, pro nás zřejmě někým naplánované neradostné budoucnosti. 

Jak je Vám zcela jistě známo z přeposílané korespondence, naši zástupci ve vedení SPL považují cenová jednání na příští rok za ukončená a částku 42 Kč za jednicového pojištěnce a jednokorunový bodza historické maximum, kterého bylo možno dosáhnout.

Není to pravda a není těžké to dokázat. Každému, kdo sleduje posloupnost a vývoj událostí musí být zřejmé, že tato částka byla (opět?) předjednána již dávno před tím, než započala fraška označovaná jako dohodovací řízení.

Jako každý rok si nejdříve silní hráči na trhu porozdělovali (za podivného přihlížení a mlčení představitelů lékařských organizací) sféry vlivu a zisky s patřičným procentním navýšením a drobky  "pod stolem" opět nechali těm hloupým, co si nedokáží říci, nakolik si vlastně cení svojí práce. Centrálně naplánované asi 20% "historické" navýšení prostředků, jež by mělo příští rok plynout do chronicky podvyživené primární péče, se zdravotnické i laické veřejnosti cíleně předestírá jako omračující nárůst bez toho, že by byly brány na zřetel naše zpochybňující argumenty, kterými s přáteli z občanského sdružení Praktik.cz od dubna tohoto roku bombardujeme lodivody českého zdravotnictví, média, lékařské ale i pacientské spolky a organizace. Ekonomické kalkulace máme na své straně, nevolnictví bylo v zemích Rakouska-Uherska zrušeno již za vlády Josefa II. koncem 18. století, ale kupodivu jsme za půl roku intenzívních jednání nenarazili na pochopení nikoho z vlivných, koho by zajímalo, že zdravotnictví v ČR funguje nehospodárně, stojí a padá s až patologickým altruizmem ošetřovatelského personálu a že k narovnání pokřivených vztahů je nutno vrátit všem zúčastněným subjektům maximum svobody v jejich pohybu systémem i v jejich rozhodování o sobě samých. 

Je ironií, že tak samozřejmá fakta, platící v jakékoliv svobodné zemi na světě, totiž že pacient bude sám rozhodovat o toku svých peněz směrem k lékaři, takto motivovaný lékař bude v dobrém slova smyslu nucen poskytovat v konkurenčním prostředí maximálně efektivní péči a zdravotní pojišťovny budou nabízet svým klientům zdravotnické pojišťovací "balíčky" s určitou mírou spoluúčasti jsou u nás, osmnáctý rok budování kapitalizmu zpochybňována představiteli strany, která se deklaruje jako občanská, demokratická a pravicová.

Je výsměchem, když jste z úst tvůrců nového systému stále ubezpečováni, že se s Vámi dále počítá jako se svobodnými subjekty na trhu a přitom jste den za dnem sráženi k zemi nesmyslnými nařízeními, vyhláškami a prováděcími předpisy, které mají účelově odvést Vaši pozornost od hlavního a stěžejního bodu, kterým je bezskupulózní forsírování zájmů úzké skupiny podnikatelů, jež se rozhodli v tom jejich (ne našem) státně-monopolistickém kapitalizmu urvat, co se dá.

 

Vážení kolegové,

dohodovací jednání, jak je známe z dnešní zkarikované podoby, jsou již definitivně minulostí. V roce 2008 dojde k přeměně zdravotních "pojišťoven" v soukromé akciové společnosti, které budou ze zákona shromažďovat privátní finanční prostředky svých klientů a pro další léta individuálně nakupovat zdravotní péči dle vlastních vnitřních pravidel. Nám je podobná činnost, běžná v okolních demokratických zemích (vybírání peněz od pacientů) paradoxně upřena. Naše firmy jsou z vůle silných hráčů na trhu udržovány ve stavu těsně před bankrotem a jen na jejich libovůli bude záležet, kdy a koho se rozhodnou vyřadit ze hry o (jejich) peníze.

Máme jedinou a poslední možnost, jak se v systému zachránit a udělat naše praxe pro velkopodnikatele ve zdravotnictví neatraktivní. Po letech marných apelů na zodpovědná místa není jiného řešení, než vytrvat v tlaku na navýšení ceny naší práce, pro začátek alespoň tam, kde byla spočtena pro rok 2004, tak abychom byli schopni čelit již započaté ekonomické genocidě praktických lékařů. Děkuji tímto způsobem, nám dobře známému, MUDr. Nečasovi ze Zlína za jeho sílu reprezentovat naše postoje u ministra Julínka. 

 Prosím, komu není lhostejný jeho vlastní osud, připojte se svými plnými mocemi k proudu lékařů, kteří chtějí léčit své pacienty ve svých ordinacích v podmínkách obvyklých v okolních vyspělých zemích.

 

S úctou

MUDr. Radek kolačný
praktický lékař
Uherské Hradiště

 

 

P.S. na závěr jeden modelový příklad a lekce z ekonomie ....to abyste věděli, co říci, až Vám bude někdo za rok či dva nabízet, že koupí Vaši praxi ( v současných netržních podmínkách) za "neuvěřitelných 300 nebo 500 tisíc.

V reálném životě praktických lékařů existuje mnoho pestrých variant - základní ekonomické uvažování nad našimi praxemi je tedy nutno ukázat na velmi zjednodušeném modelovém příkladu.
Nejprve si proberme příklad lékaře, který odchází do penze:

Do svých čtyřiceti let pracoval v nemocnici na interním oddělení, aby uživil rodinu sloužil o víkendech a také RZP, poté si odkoupil praxi praktického lékaře. Tam musel dvacet let sedět na dvou židlích, to znamená, že na jedné straně jako lékař s veškerou medicínskou odpovědností a na druhé straně jako podnikatel s veškerou odpovědností manažera podniku.
Už toho měl za svého života dost a rozhodl se ukončit svůj profesní život v šedesáti letech. Protože si myslí, že vykonával těžkou a odpovědnou práci, nechce v důchodu přežívat jako sociál, ale chce mít důstojný příjem. Stanovil ho na 30.000 měsíčně. Jeho důchod od státu včetně penzijního připojištění činí 8.000 Kč. Musí tedy prodejem praxe dorovnat 22.000 korun měsíčního příjmu.
Předpokládáme-li, že bude fyzicky existovat do 80 let, musí si uložit na účet peníze, ze kterých bude každý měsíc odebírat částku 22.000 Kč. Tato suma musí být tedy ve výši 5. 280.000 Kč.
Lékař uvažuje i o tom, že nechce být, až bude bezmocný, své rodině na obtíž. Umístění do veřejných domovů důchodců bude stále větší problém a v podobných soukromých zařízeních není platba 30.000 korun za měsíc už dnes nic zvláštního. Hodlá si též do důchodu koupit nové auto, jeho poslední v životě, za 400.000 Kč. Náklady s ukončením praxe, vyplacení odchodného sestře, doplacení daní, zdravotního a sociálního, úprava ordinace před prodejem jej  vyjde zhruba na 100.000 Kč. Souhrnem tedy bude muset svoji zavedenou praxi praktického lékaře prodat za 5. 780.000 Kč.
Pokud by prodal za méně, tak si možná nekoupí žádné auto a bude jezdit autobusem, nebo bude jeho důchodový měsíční příjem nižší, jinde neušetří.

 

Praxi od něj odkupuje mladý kolega, kterému je 35 let, má dvě děti a jeho manželka, učitelka základní školy je nyní na mateřské dovolené. Musel si zaplatit získání atestace z praktického lékařství a jako  sekundární lékař na neurologii si nic nenašetřil  Celou částku na odkoupení ambulance si tedy půjčuje od banky na úvěr.
Při úroku 4 procenta bude muset zaplatit 6.011.200 Kč. Rozhodne se, že úvěr splatí za sedm let, musí tedy každý měsíc na splacení úvěru vydělat 71.560 Kč.
Normální osobní příjem lékaře by se měl rovnat trojnásobku průměrné mzdy, tedy lékařův osobní příjem by měl být 60.000 Kč. Tento lékař však bude sedm let splácet ambulanci a jeho osobní příjem bude muset být nižší, řekněme poloviční, tedy 30.000 Kč. Podle výpočtů, které byly provedeny na půdě sdružení Praktik.cz jsou provozní náklady průměrné ordinace 90.000 Kč měsíčně.

I když lékař koupil ordinaci v dobrém stavu, není myslitelné,aby do ní po dobu sedmi let neinvestoval, předpokládejme průměrně 3.000 korun měsíčně na investice. Aby tedy jeho praxe vyhověla výše popsaným zadáním musí mít měsíčně příjem 90.000 plus 30.000 plus 3.000 plus 71.560 Kč, tedy celkem 194.560 Kč.
 
Pokud by tedy platila dohoda uzavřená mezi představiteli SPL a zástupci zdravotních pojišťoven, je vypočítáno, že by průměrná praxe praktického lékaře měla příjem cca 130.000 Kč.

Takže tu máme rozdíl zhruba 65.000 Kč mínus každý měsíc, za rok propad do červených čísel ve výši 780.000 Kč.
Zvýšení úhrad podle poslední dohody by jenom oddálilo ekonomický krach svobodných lékařských praxí a hnalo by lékaře do náručí velkoprůmyslových ordinací Dr. Potysze.
Nevíme s čím ministerstvo zdravotnictví ve své vyhlášce přijde. Pokud by byly úhrady nižší, než byla dohoda, dá se počítat se značným odporem praktických lékařů a s významnými protestními akcemi. Vyšší úhrady ve vyhlášce jistě nebudou a nejpravděpodobnější varianta je, že vyhláška bude respektovat onu špatnou dohodu.
Ti lékaři, kteří mají ekonomické myšlení a nechtějí pasivně přihlížet další degradaci své profese, ji stejně nepřijmou a dají se i tak očekávat protestní akce, byť v menším měřítku.
Je smutné, že bossové Sdružení praktických lékařů jsou ochotni souhlasit s dohodou 42/1, když oni sami spočítali již před dvěma roky, že minimální hladina je 55/1,10.
To je jednání, které nelze označit jinak, než za zrádné a škodlivé a pokud se tito představitelé chtějí nadále takto chovat, měli by odstoupit, nebo mluvit jen za sebe a ne za celý obor praktického lékařství

 Zpět na hlavní stránku