Otázky Adély Daňhové, redaktorky Zdravotnických novin

Zpět na hlavní stránku
Dobrý den, pane doktore Lindovský!
 
Zaujalo mě prohlášení člena Praktik.cz doktora Bouzka v pondělní ČTK. Prý chce sdružení vyvinout na pojišťovny tlak tím, že s nimi lékaři nepodepíší smlouvy, zavede se pak pokladenský systém a pacienti budou u praktika za návštěvu platit asi 300 korun. Ráda bych Vás poprosila o podrobnosti pro tištěné ZDN.
Pochopila jsem správně, že je cílem sdružení Praktik.cz zavedení pokladenského systému?
Skutečně bude sdružení Praktik.cz vyzývat praktické lékaře, aby na konci roku nepodepsali nové smlouvy s pojišťovnami? Za jakých podmínek?
Kolik lékařů podle vašeho odhadu je ochotno pracovat bez smlouvy s pojišťovnou?
Prosím o rychlou odpověď, na kterou se těším. S pozdravy

Adéla Daňhová, redaktorka
Zdravotnické noviny


Vážená paní redaktorko,
děkuji za otázky.
 
Již dlouhou dobu jsme svědky neřešení problémů ambulantní sféry. Neexistují relevantní ekonomická data o provozu našich praxí. Pojišťovny ani stát není ochoten napravit chyby předchozích let tzv. transformace, kdy lékaři trpělivě chápali ekonomické možnosti České republiky. Nikdo se nemůže divit, že mnozí lékaři ztrácejí jakoukoliv motivaci pokračovat v současném systému. Veškerá zodpovědnost a rizika (odborná, právní, ekonomická) plynoucí z poskytování zdravotní péče jsou na lékařích a přitom jsme nuceni uzavírat absurdní a nevýhodné smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Nerovnost postavení mezi pojišťovnami a samostatnými drobnými poskytovateli již dosáhla takové úrovně, že ani 4 měsíce po začátku účetního období nejsou vyjasněny platební podmínky a stále není ukončeno finanční vyrovnání 1.pololetí roku 2006, tedy více než 4 měsíce po ukončení daňového období a NIKOMU TO NEVADÍ!
Nedostatek praktických lékařů je realitou. Již ani ve velkých městech není snadné najít praktického lékaře, který by registroval nové pacienty. S jednáním úředníků, zvláště VZP, nejsme dlouhodobě spokojeni. Monopol této pojišťovny mnohé kolegy dovedl do absolutní ekonomické závislosti.
 
Důsledkem současného prostředí je poškozování práv pacientů. TOHO se nechceme účastnit. Denně se setkáváme s realitou, ve které dlouhodobé výsledky politiky státu a tzv. zdravotních pojišťoven staví do konfliktu lékaře s jeho konkrétním pacientem. TOHO se nechceme účastnit.
 
Na Slovensku, kde probíhala reforma podobným způsobem se po dvou letech ukázalo, že makroekonomické parametry jsou příznivé. Ale tento pozitivní parametr reformy je vykoupený všeobecnou rezignací na udržení kvality zdravotní péče. Dostupnost si občané zajišťují pomocí nestandardních kritérií (známosti a neformální platby) a exodus zdravotnických pracovníků do zahraničí pozorujeme i u nás.
 
Systém, kdy pacient přichází k ošetření do ambulance a vkládá garanční peníze jako úhradu za poskytnutou zdravotní péči a poté nárokuje proplacení této částky u své pojišťovny, je jediný spravedlivý pro pacienty i pro lékaře. Pro pojišťovny a stát je to samozřejmě nevýhodné a budou se tomu bránit... Domnívám se však, že ani my ani naši pacienti nejsou nesvéprávní a mnohokrát jsme se přesvědčili, jak s našimi finančními prostředky hospodaří ti, kteří nenesou žádnou zodpovědnost a rizika.
 
 
S pozdravem
 
Pavel LindovskýVážený pane doktore,
dovolím si dvě doplňující otázky: Věříte, že je reálné pokladenský systém zavést již v následujících několika letech? Věříte, že by k jeho zavedení mohli přispět lékaři tím, že by se jich podstatná část shodla na tomto požadavku a hrozbě neuzavřením smluv s pojišťovnami?
 
Ještě jednou moc děkuji.
Adéla Daňhová


Vážená paní redaktorko,
nepřipouštím slovo "hrozba".
 
Pokud nebude otevřeně zaveden přímý ekonomický vztah mezi lékařem a pacientem, budeme svědky dalšího narůstání šedé ekonomiky a klientelismu ve zdravotnictví. Již nyní si mnoho pacientů kupuje zdravotní služby, nehledě na výši odvedené zdravotní daně. Jsou to jistě ti movitější a ekonomicky silnější ale toto právo musí mít všichni. Reforma pana ministra Julínka je nastavena na desetiletí. To tu již čeští lékaři a další zdravotníci nemusí být, tak jako jich je nedostatek i v jiných zemích Evropy. Lékaři se tedy nebudou muset na ničem shodovat, to je prostě realita...
 
Pavel Lindovský

Zpět na hlavní stránku